Category Archives: Web 2.0

Web 2.0 ja korkeakoulukirjasto

Lukaisin tuossa joutessani Journal of Academic Librarianship -lehdestä löytyvät artikkelin, jossa oli kartoitettu kahdeksankymmenen akateemisen kirjaston web 2.0-käyttöä New Yorkin osavaltiossa. Tulokset eivät ole mitenkään yllättäviä: sama trendi on nähtävissä myös Suomessa. Joitakin eroja kuitenkin löytyy.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 1) onko kirjastoissa hyödynnetty web 2.0-työkaluja ja 2) miten näitä työkaluja oli sovellettu kirjastopalveluissa. Alle puolet (42%) tutkituista  kirjastosta oli ottanut käyttöönsä minkäänlaisia sosiaalisen median työkaluja. Ylivoimaisesti yleisin käytetyistä työkaluista oli mese, Instant messaging, joka on luonteva työkalu sähköpostin ja tekstiviestin käyttäjille. Suomessa meseä hyödyntävät lähinnä yleiset kirjastot, eivätkä niistäkään monet.

web2

Käytettyjen Web 2.0 työkalujen jakautuminen

Seuraavaksi suosituimpia työkaluja olivat blogit ja uutissyötteet, joita molempia hyödynnettiin lähinnä ajankohtaistiedon jakelussa ja yleisessä tiedotuksessa. Tageja ja wikejä käytettiin vain muutamassa kirjastossa, podcasteja vain kahdessa.

Mielenkiintoista kyllä, sosiaalisia verkostotyökaluja (SNS) kuten Facebookia ja Myspacea käytti vain 4 kirjastoista. Suomessahan kirjastot ovat suhteellisen aktiivisesti lähteneet mukaan erityisesti Facebookiin.

Näin pienestä otoksesta ei kannata tehdä kovin kummoisia johtopäätöksiä. Mitään selkeitä trendejä ei työkalujen hyödyntämistavoissa vaikuttaisi olevan: kukin kirjasto hyödynsi niitä omalla tavallaan ja omien tarpeidensa mukaan (ehkä myös oman innovatiivisuutensa ja teknisen osaamisensa rajoissa?). Se, mitä Xu ja kumppanit huomasivat oli, että kirjastolaiset vaikuttivat itse huomattavasti innostuneemmilta sosiaalisista työkaluista kuin heidän asiakkaansa. Itse väittäisin tässä olevan kyse siitä, etteivät tarjotut palvelut ole kohdanneet asiakkaiden tarpeita: ainakaan esimerkkeinä mainitut sovellukset eivät tarjoa  mitään erityistä lisäarvoa kirjaston käyttäjälle.

Artikkelin lopussa tekijät hahmottelevat mallin, jolla akateeminen kirjasto voi kehittyä sosiaalisemmaksi. Heidän mallinsa ei tuo mitään uutta kirjasto 2.0-ajatteluun, joskin kuvaa sitä aika mukavasti ja ennen kaikkea kevyesti. Tekijät peräänkuuluttavat kirjastoilta viittä asiaa: 1) avoimuutta, 2) vuorovaikutuksellisuutta, 3) lähentymistä, 4) yhdessä tekemistä ja 5) osallistumista.

Xu, Chen & Ouyang, Fenfei & Chu, Heting. The Academic Library meets Web 2.0: applications and implications. The Journal of Academic Librarianship 35 (2009): 4. In Press. Saatavissa sekä Ebscosta että Elsevierin Science Directistä.

Web 2.0 kirjastojen markkinoinnissa

Ohje: Lue artikkeli klikkaamalla ikkunan oikeassa alareunassa olevaa Full screen -ikonia.

Kiitos: Nancy Dowd

Web 2.0 muuttaa maailmaa

Verkon yhdeksän heimoa

Lee Rainie Pew Internet Projectista on määritellyt internetin yhdeksän käyttäjäheimoa. Tunnistatko itsesi?

1. Digitaaliset yhteistyöntekijät (digital collaborators) ovat verkossa 24/7.

2. Epäröivät verkostoitujat (ambivalent networkers) käyttävät verkkoa hyväkseen tehokkaasti, mutta kriittisesti.

3. Median välittäjät (media movers) arvostavat ennen kaikkea jakamista ja sosiaalista vuorovaikutusta.

4. Vaeltavat yhdistäjät (roving nodes) hyödyntävät verkkoa ja erityisesti mobiilia tehokkaasti sekä työ- että kotielämän organisoinnissa ja logistiikassa.

5. Mobiilit aloittelijat (mobile newbies) suosivat matkapuhelinta siksi, että sen avulla he voivat olla muiden paremmin saavutettavissa.

6. Pöytätietokoneen veteraanit (desktop veterans) suosivat perinteisiä tietokoneita ja laptopeja. Matkapuhelin on heille lähinnä puhelin.

7. Ajelehtivat surffarit (drifting surfers) käyttävät verkkoteknologiaa lähinnä tiedonhakuun. Muu käyttö on olematonta.

8. Informaation kuormittamat (information encumbered) kärsivät infoähkystä ja vastustavat teknologiaa ja sähköistä mediaa omassa elämässään.

9. Välinpitämättömät (tech indifferent) tulisivat hyvin toimeen ilman tekniikkaa ja verkkoja.

Verkon ulkopuolella olijoilla (off the net) voi olla kokemusta tietokoneista, mutta heillä ei ole verkkoyhteyttä eivätkä he omista matkapuhelinta.

Katso tarkemmat määrittelyt Rainien esityksestä. Siitä löydät myös vinkit siihen, miten kirjasto voi palveluissaan paremmin huomioida nämä ryhmät.

KYAMKiin kevytpäätteet

hipsutKymenlaakson ammattikorkeakoulu siirtyy korkeakoulujen edelläkävijäksi vaihtamalla työasemat kevytpäätteiksi – valittu kokonaisratkaisu on ensimmäinen Euroopan tasolla. Nervogrid Oy:n kanssa toteutettavan hankkeen tarkoituksena on käyttää virtuaalikoneita kevytpäätteiden avulla. Teknologian tarjoaa Sun Microsystems. Investointi edistää opiskelun laatua ja kestävää kehitystä. Hanke kehittää opiskeluympäristöä tarjoten muun muassa käyttäjäkohtaisesti räätälöityjä työpöytiä ja mahdollistaa opiskelijalle pääsyn omalle työpöydälleen vaikka kotoa käsin. Virtualisoinnin tuomalla sähkön säästöllä Kymenlaakson AMK kattaa 1700 päätteen kustannukset viidessä vuodessa.

Lue koko lehdistötiedote

Tutustu projektin blogiin

Kirjastolaisen osaamistavoitteet Web 2.0 -maailmassa

Joe Murphy ja Heather Moulaison ovat listanneet kirjastolaisen osaamistavoitteet sosiaalisen median näkökulmasta.

Sosiaalisen median hallitseva kirjastolainen..

1. ymmärtää sosiaalisen vuorovaikutuksen työkaluja ja niiden rooleja sekä osaa kertoa niiden merkityksestä

2. osaa luoda sisältöjä

3. osaa arvoida sosiaalista mediaa tiedonlähteenä

4. käyttää sosiaalisista medioista löytyvää tietoa eettisesti ja laillisesti

5. hakee ja navigoi tehokkaasti sosiaalisista verkostotyökaluista

6. kommunkoi ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa eri web 2.0 työkalujen avulla sekä PC- että mobiilimaailmassa

7. osaa opettaa näitä taitoja myös muille

8.  hyödyntää web 2.0 työkaluja laadukkaiden kirjastopalvelujen tarjonnassa

9.  on joustava.

Kuinka moneen kohtaan Sinä pystyit vastaamaan kyllä?

Kiitos vinkistä: Peter Godwin

Google Wave

Viime viikon torstaina julkistettu Google Wave on aiheuttanut aaltoja blogosfäärissä. Wave on uudenlainen yhdistelmä s-postista, mesestä, wikistä ja muista yhteistyön työkaluista. Sen povataan korvaavan myös Facebook ja Twitter. Näillä näkymin Wave olisi käytettävissä johonkin aikaan loppuvuodesta.  MG Siegler esittelee Wave:a yksityiskohtaisesti TechCrunchissa.