Tietoa blogista

Tässä blogissa keskitytään eAineistot oppimisen resurssi -hankkeen asioihin. Hanke on AMKIT-konsortion ja Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun yhteinen, ja sitä rahoittaa Opetusministeriö.

Blogin pääasiallisin kohderyhmä on amk-kirjastojen henkilökunta ympäri Suomen – erityisesti heiltä toivotaan aktiivisuutta keskustelussa ja kommentoinnissa! Koska blogi keskittyy ammattikorkeakoulujen asioihin, sen muita potentiaalisia kohderyhmiä ovat lähinnä amk-opettajat, amk-opiskelijat sekä ammattikorkeakoulujen sidosryhmät.

Kaikki muutkin kiinnostuneet ovat  enemmän kuin tervetulleita osallistumaan keskusteluun!

Hankeblogin tavoitteena on

  • avoimuus, eli tehdä näkyväksi se työ, jota eAineistohankkeessa tehdään
  • vuorovaikutus, eli tarjota hankkeen sidosryhmille entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen toimintaan
  • sitouttaminen, eli lisätä amk-kirjastojen panosta hankkeen onnistumiselle.

Toissijaisena tavoitteena on

  • lisätä amk-kirjastolaisten tietoisuutta virtuaalisuuden kehityksestä ja mahdollisuuksista
  • saada kirjastolaiset miettimään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tehtäväänsä
  • haastaa amk-kirjastojen henkilökuntaa kehittämään ja kehittymään.

Blogin sisältö

Blogissa seurataan eAineistohankkeen tapahtumia ja raportoidaan erilaisista amk-kentän seminaareista ja koulutustilaisuuksista. Keskeisiä teemoja ovat informaatiolukutaito (informaation lukutaito?), kirjaston ja opetuksen yhteistyö sekä e-aineistot ja niiden saavutettavuus.

Blogin nimi

Blogin nimeksi olisi ehkä luontevampi ollut valita eaineistot, mutta toisin kävi. Valitsin nimen amkit, koska

  • nimi on helppo muistaa
  • nimi korostaa sitä, että hanke on myös AMKIT-konsortion, eli jokaisen amk-kirjaston oma hanke. Tämä tuntuu monelta unohtuvan, koska hankeinformaatikko fyysisesti istuu VirtuaaliAMK:ssa.

Miksi WordPress?

Halusin blogista ennen kaikkea helppokäyttöisyyttä, ja kaksi nousi vertailussa yli muiden: WordPress ja Blogger. WordPressin valintaan vaikuttivat erityisesti kaksi blogia, joissa näitä kahta oli vertailtu:

Rob’s place: Blogger vs. WordPress

iDea Labs: Comparison of free blogging tools

Creative Commons

Creative Commons License
Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimi mainittava-Ei-kaupalliseen käyttöön-Sama lisenssi 1.0 Suomi-lisenssi.